FLYTENDE OLJE & GASS RIGGER

Stationmars revolusjonerende teknologi vil la alle halvt nedsenkbare fartøyer bli upåvirket av bølgene på havet. Dette betyr at systemet vil nøytralisere de vertikale bevegelsene på fartøyet som normalt er forårsaket av bølger. Dette gjøres uten å innføre noe energi i form av elektriske, hydrauliske, mekaniske eller andre type systemer. Designet av innholdet i de vertikale søylene vil i seg selv nøytralisere bølgenes energi.

En borerigg uten noen kraftig (vertikal) bevegelse fra bølger kan være stramt fortøyd ved hjelp av fibertau. Listen over fordeler med denne nye teknologien er lang:

  • For boreoperasjoner trenger du ikke en BOP på bunnen (såkalt sub-sea BOP). En mindre og lettere og tørr BOP plassert om bord riggen sparer tid, og penger.
  • Et enklere fortøyningssystem som er raskere og billigere å legge ut.
  • Ingen behov for kompenseringsutstyr som er tungt og koster mye penger.
  • Ingen behov for kostbare og marine-stigerør.

For rigger som utfører lette eller tunge inngrep i eksisterende borehull, er fordelene derfor mange. I havområder med grov sjø kan du ikke minst utvide driftsvinduet fra i dag til å være 3-4 måneder av året til en helårs drift. Det alene representerer enorme besparelser for både oljeselskapet og entreprenøren. Sikkerheten til riggen vil også bli økt når helikoptre kan lande i alle slags værforhold på grunn av at riggen ikke beveger seg.

For en halvt nedsenkbar rigg som er uten forankring til bunnen, men holdes på plass av dynamisk posisjonering (DP) fra satellittinformasjon og propeller (Thrustere), har vi et spesielt system innebygd i riggen som gjør at riggen ikke bare kan holdes horisontalt på plass (vanlig DP), men også vertikalt holdes på plass på grunn av Heave Neutralization-systemet vårt. Dette vil være veldig gunstig for dypvannsboring og overhaling av brønner. Riggen vil da holdes på plass i et 3D-perspektiv. Dette har aldri blitt gjort før.

Slik fungerer teknologien…
Vi introduserer Heave Movement Neutralization for halvt nedsenkbare plattformer.

Hos Stationmar AS har vi utviklet en patentsøkt teknologi som nøytraliserer alle vertikale bevegelser på grunn av havbølger i en halvt nedsenket struktur. Dette gjøres gjennom utformingen av en spesialbygget stigningskanne som er koblet til et fanget luftcontainersystem som bygges inn i kolonnene i den halvt nedsenkbare strukturen. Stationmar Heave Movement Neutralization (HMN) teknologien krever ikke noe elektrisk system, ikke noe hydraulisk system eller bevegelige deler for å fungere. Bare ved hjelp av den spesielle utformingen av stigerøret og beholderen med fanget luft vil den vertikale energien nøytraliseres. Slik fungerer det: I kolonnen, under den laveste vannstanden, er det bygget en stigningskanne. Vannstanden i stigerøret er balansert av et trykkluftvolum i skroget over vannbordet. Når en bølge går forbi, stiger vannstanden rundt kolonnen, noe som betyr at mer av søylen vil være nedsenket. Dette økte nedsenkede volumet øker oppdriften til skroget som vil ha en tendens til å løfte skroget i forhold til havbunnen. Den økte høyden på vannet tilfører hydrostatisk trykk til det fangede luftvolumet over vannet i stigerøret nedenfor. Det tilførte hydrostatiske trykket komprimerer luften som tillater økt vannstand i stigerøret. Dette reduserer oppdriften av skroget nøyaktig tilsvarende den tilførte oppdriften ved kolonnen over. Luftvolumet og formen til stigerøret sikrer at en multippel av trykk og volum - p x V - er konstant, og dermed er systemet energinøytralt.

Vennligst trykk på videoene nedenfor for å se hvordan teknologien fungerer.

flytede by

FLYTENDE BYER

Flytende byer kan løse plassmangel og klimakrise. Slike byer er nå planlagt flere steder rundt omkring i verden. "Null hiv"-teknologien betyr at byene blir like stabile som på land siden det er ingen vertikale bevegelser. Byen forankres med fibertau og blir helt stiv i horisontal retning

FLYTENDE BROER OG UNDERVANNSTUNELLER

Stationmar gir stabile broer og tuneller siden systemet holder fast vertikal posisjon. Strukturene blir kostnadsbesparende siden all dynamikk er redusert.

1407437967189195

UTVINNING AV HAVBUNNSMINERALER

Utvinning av mineraler fra sjøbunnen er en kjempestor fremtidig mulighet. Store områder av havbunnen har ikke ennå blitt kartlagt, og det er nå mangel på mange mineraler som man tidligere har funnet med tradisjonell gruvedrift. Store mengder av kobolt, kopper, mangan, sølv, gull og sink finnes på havbunnen. En stabil og helt statisk plattform er nødvendig for å hente ut disse verdiene.