flytede by

FLYTENDE BYER

Flytende byer kan løse plassmangel og klimakrise. Slike byer er nå planlagt flere steder rundt omkring i verden. "Null hiv"-teknologien betyr at byene blir like stabile som på land siden det er ingen vertikale bevegelser. Byen forankres med fibertau og blir helt stiv i horisontal retning

FLYTENDE BROER OG UNDERVANNSTUNELLER

Stationmar gir stabile broer og tuneller siden systemet holder fast vertikal posisjon. Strukturene blir kostnadsbesparende siden all dynamikk er redusert.

1407437967189195

UTVINNING AV HAVBUNNSMINERALER

Utvinning av mineraler fra sjøbunnen er en kjempestor fremtidig mulighet. Store områder av havbunnen har ikke ennå blitt kartlagt, og det er nå mangel på mange mineraler som man tidligere har funnet med tradisjonell gruvedrift. Store mengder av kobolt, kopper, mangan, sølv, gull og sink finnes på havbunnen. En stabil og helt statisk plattform er nødvendig for å hente ut disse verdiene.