Stationmar nøytraliserer hivbevegelsene for flytende plattformer

Halvt nedsenkbar plattform er en flytende plattform med et dekk som holdes oppe over havet med søyler med relativ stor avstand mellom og med tverrsnitt for tilstrekkelig strukturell integritet. Søylenes nedre ender er sveiset fast på neddykkede pongtonger slik at søylene er forbundet sammen i dekket og i bunnen av pontongene.

Hovedårsaken til at de bygges slik er å redusere hivbevegelsene (vertikalbevegelsene) av plattformen. Hivet er avhengig av arealet av søylene ved vannlinjen. Ved å gjøre arealet så lite som mulig blir også hivet mindre. Ved små hivbevegelser er det enklere å gjøre en rekke operasjoner som boring og løfteoperasjoner.

Stationmar-konseptet gir konstant oppdrift og dermed nøytraliserer hivbevegelsene for halvt nedsenkbare flytende plattformer. De kan dermed
ligge helt i ro uansett vanndybde. Konseptet er for både oppankrede og dynamisk posisjonerte plattformer.

Stationmar-plattformer kan ankres opp med syntetisk fibertau uten elastiske elementer. Stiv forankring sparer store kostnader og platt- formen holdes helt i ro. Eksisterende dynamisk posisjonering holder flyterigger og boreskip i nøyaktig horisontal posisjon. Med Stationmar dynamisk kontroll kan plattformen ligge helt i ro – også vertikalt. Slike geostasjonære plattformer har stort potensiale for en rekke formål. Stationmar plattform med aktivt system og passivt med stiv oppankring lar riggen ligge stille i vannet.

ANVENDELSESOMRÅDER

EKSEMPEL PÅ HVOR STATIONMAR-KONSEPTET KAN BENYTTES

flytede by

FLYTENDE BYER

Flytende byer kan løse plassmangel og klimakrise. Slike byer er nå planlagt flere steder rundt omkring i verden. "Null hiv"-teknologien betyr at byene blir like stabile som på land siden det er ingen vertikale bevegelser. Byen forankres med fibertau og blir helt stiv i horisontal retning

FLYTENDE BROER OG UNDERVANNSTUNELLER

Stationmar gir stabile broer og tuneller siden systemet holder fast vertikal posisjon. Strukturene blir kostnadsbesparende siden all dynamikk er redusert

1407437967189195

UTVINNING AV HAVBUNNSMINERALER

Utvinning av mineraler fra sjøbunnen er en kjempestor fremtidig mulighet. Store områder av havbunnen har ikke ennå blitt kartlagt, og det er nå mangel på mange mineraler som man tidligere har funnet med tradisjonell gruvedrift. Store mengder av kobolt, kopper, mangan, sølv, gull og sink finnes på havbunnen. En stabil og helt statisk plattform er nødvendig for å hente ut disse verdiene