Om Stationmar

Stationmar er et FoU-selskap med revolusjonerende teknologi.

Havbølgene har vært en stor utfordring helt siden den første offshore leting etter olje og gass begynte over hele verden. Store halvt nedsenkbare strukturer som opererer til sjøs der bølger skaper store vertikale bevegelser som blir referert til som "hiv-bevegelser". Disse hiv-bevegelsene stiller store krav til utstyr, personell, båter, forankring, sikkerhet, og bølgedempingsinstallasjoner for å nevne noen. Dette er veldig tidkrevende, kostbart og skaper mange utfordringer for ingeniører og selskaper når riggene blir operert, vedlikeholdt og forankret. Mange operasjoner kan bare utføres i sommerhalvåret fordi det er for mye bevegelse i riggen i vinterhalvåret.

Nå ser vi også flytende vindmøller plasseres offshore. Disse strukturene er utsatt for de samme bølgene og vertikale hevebevegelsene som oljeriggene.

Med Stationmars patentsøkende oppfinnelse nøytraliseres de vertikale hiv-bevegelsene for alle typer halvt nedsenkbar flytende plattformer og flytende vindmøller. Vi løser derfor problemene vi har beskrevet ovenfor. Stationmars Heave Movement Neutralization teknologi gjør at riggen ligger helt stille i vannet. På grunn av det faktum at riggen ikke har noen vertikale bevegelser, kan den være stram (helt stiv) forankret i alle retninger. Dette er en stor fordel for alle typer operasjoner til sjøs.

 

Fordelene med Stationmars Heave Movement Neutralization teknologi på flytende olje og gass rigger kan oppsummeres som følger:

  • Nær null nedetid for oljeriggen. Dette er en enorm fordel for riggoperatørene, oljeselskaper og til slutt samfunnet - ettersom milliarder blir kastet bort hvert år på grunn av produksjonsstopp og forsinkede letemuligheter.
  • Alle rigger kan operere hele året i alle værutsatte områder i f.eks. Nordsjøen, vest for Shetland, Barentshavet, Canada og Brasil.
  • Helikoptre kan lande i all slags vær da riggen er helt i ro uansett vær.
  • Installasjonen krever ingen elektriske, hydrauliske eller mekaniske systemer - bare installasjon av stålkanner i søylene.

 

Fordelene med Stationmars Heave Movement Neutralization teknologi på flytende vindturbiner kan oppsummeres som følger:

  • Flytende vindturbiner kan være forankret med stramme syntetiske fibertau. Vindmøllene har da fordelen av å være tilgjengelige for service mens de er til sjøs i stedet for å bli tauet til land for service slik andre flytende vindmøller må.
  • Flytende vindturbiner kan monteres og demonteres til sjøs siden fundamentet for vindturbinen ikke beveger seg.
  • Det vil bli mindre slitasje på vindmøllen og girsystemet siden vindmøllefundamentet er mer eller mindre ubevegelig.

Styre

STYREFORMAN

Erik Risdal

Erik har over 40 års erfaring fra internasjonal forretningsvirksomhet. Han har innehatt mange posisjoner i ABB over en periode på ca. 20 år, den siste posisjonen var Vice President for Business Development.

De siste 20 år har Erik drevet egen virksomhet, og i den forbindelse har han startet opp og drevet flere selskaper i Asia og Norge. Erik var fra 1999 til 2003 involvert i oppbygging i Kina av produksjon av livbåter, og han har reist til og fra Asia i 30 år og bodd i Singapore i 7 år. Således er Erik godt kjent med hvordan forretningslivet fungerer i den delen av verden, og han har en stor kontaktbase i og rundt Kina.

STYREMEDLEM

Jørn Salvesen

Jørn har 8 års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Han drev eget regnskapsbyrå i 15 år, hvor han sammen med sine fem medarbeidere hadde oppdrag innen de fleste næringsgrener.

De siste 25 årene har Jørn vært aktiv innen eiendomsbransjen. Dette har omfattet alt fra utvikling og utbygging, til kjøp, salg og utleie av eiendommer. Eierinteressene er knyttet til egne eiendommer og større andeler i eiendomsprosjekter i både Norge og USA. Han innehar kunnskaper innen flere næringer og har god erfaring fra eiendomsdrift i USA.

STYREMEDLEM

Per Andreas Vatne

Per Andreas er “oppfinneren” av StationMar. Per Vatne er godt kjent innenfor olje- og drilling miljøet i Norge, i tillegg til internasjonalt, der drilling  teknologi er i focus. Per startet i 1978 som service ingeniør i Maritime Hydraulics (MH), et selskap som da var eid/kontrollert av Bjarne Skeie.

Både Bjarne Skeie og Per Vatne er født og oppvokst i den lille bygda Eiken i Vest-Agder. Det viste seg raskt at Per hadde en unik design forståelse, og i de 12-15 årene han jobbet for Maritime Hydraulics (idag MH Wirth), utviklet og patenterte Per mange utstyrskomponenter for drilling seksjonen i MH. Per er registrert som oppfinner med over 30 internasjonale patenter som er kommersialisert til verdier for over NOK 5 mrd.

Kort om selskapet og dets virksomhet

Stationmar AS, org.nr. 921 679 416, er et norsk aksjeselskap med hovedkontor i Evje og Hornnes kommune.

Selskapet ble stiftet den 8. oktober 2018. Selskapet er underlagt norsk lov.

To nøkkelansatte: Styreleder Erik Risdal og oppfinner Per A. Vatne, med flere patenter i sitt navn.