Med sin patentsøkte Heave Movement Neutralization (HMN) -teknologi løser Stationmar et av de største problemene for en mer effektiv utnyttelse av oljeriggenes produksjonskapasitet: Store og ukontrollerte vertikale bølgebevegelser (hiv-bevegelser).

HMN-teknologien vil også ha en enorm innvirkning på flytende vindkraft, som er karbonnøytral energiproduksjon, ved å gjøre det mulig å montere langt større installasjoner av flytende vindmøller, noe som minimerer driftsstans på grunn av bølgebelastning. I tillegg muliggjør dette full service on-site til sjøs i stedet for dagens løsning hvor den må taues til land.

Den grunnleggende konstruksjonen og bølgesikringen for halvt nedsenkbare flytende plattformer har nesten ikke endret seg på 50 år. Tradisjonelle metoder for bølgebevegelseskompensasjon er svært tidkrevende og kostnadskrevende. De skaper mange utfordringer for ingeniører og selskaper når de opererer, vedlikeholder og forankrer riggen. Det må brukes store forankringskjettinger og dyrt spesialutstyr for hiv-kompensering. Mange operasjoner kan bare utføres i sommerhalvåret fordi det er for mye bevegelse i riggen i vinterhalvåret.

Resultatet er økte kostnader, økt nedetid i produksjonen og mindre inntjening. I oljeindustrien blir driftsmarginene stadig viktigere ettersom oljepriser i perioder kan være ekstremt uforutsigbare. En mer forutsigbar og bedre kapasitetsutnyttelse gjør det lettere å planlegge produksjonen og dermed øke lønnsomheten, både for rigger og havvindparker. Offshore- og energibransjen har derfor enorme potensielle fordeler innen ny teknologi som kan løse så grunnleggende utfordringer som vertikale bølgebevegelser. Nedetid alene koster milliarder av dollar hvert år.

Hovedfordeler:

  • Oppetid vil være nær 100%. Ikke påvirket av været.
  • Dagens vindmøller kan bare repareres i havn. På en Stationmar-enhet kan all service gjøres offshore, ettersom enheten ligger helt i ro.
  • Dagens halvt nedsenkbare oljerigger kan bare brukes 4 til 5 måneder i året i værutsatte regioner. En Stationmar-rigg kan brukes hele året, uansett vær.
  • Forankringssystemer blir mye enklere og rimeligere både i anskaffelser og drift.
  • Null bevegelighet muliggjør stiv forankring med syntetiske fibertau slik at enheten blir liggende i ro.
  • Ingen behov for kjettinger eller ankerhåndteringsfartøy
  • Stationmar AS vil gjøre flytende vindturbiner og borerigger mer økonomisk attraktive for alle parter.

Oppfinneren Per A. Vatne har mer enn 40 års erfaring fra offshoreindustrien og har funnet opp og konstruert mange konsepter, komponenter og verktøy for industrien. Per har også vist stor evne til å implementere prosjekter over hele verden.